در حال خواندن
بررسی آمار دسترسی به تلفن همراه در ایران به تفکیک اپراتورها/ همراه اول در صدر
0

در آمار ارایه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درصد رشد دسترسی به تلفن همراه در ایران در فاصله بین سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بررسی شده است. مطابق با این آمار درصد رشد تعداد خطوط واگذار شده تلفن همراه (HLR) میزان ۱۲/۰ درصد، تعداد خطوط فعال تلفن همراه (VLR) میزان ۵/۱ درصد، نسبت خطوط فعال به واگذار شده ۶۴/۱ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۵۰/۱ درصد بوده است. در ادامه برای آن که سهم هر اپراتور در این افزایش مشخص شود، تعداد خطوط واگذار شده به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

تعداد سیمکارت های واگذار شده

تعداد خطوط واگذار شده دایمی توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب ۲۲ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۷۹۴ خط، ۸ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۶۷۲ خط و ۸۵۶ هزار و ۶۰۳ خط بوده است. تعداد خطوط واگذار شده اعتباری توسط همین اپراتورها نیز به ترتیب ۸۲ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۴۶ خط، ۸۵ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۴۴۲ خط و ۸ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۳۲ خط بوده است. بنابراین رتبه اول اپراتورها در واگذاری خطوط دایمی و اعتباریاز آن همراه اول با تعداد ۱۰۴ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۲۴۰ خط بوده است. ایرانسل در رتبه دوم تعداد ۹۴ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۱۴ خط واگذار کرده است. رایتل نیز در رتبه سوم تعداد ۸ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۸۳۵ خط در اختیار مشترکان خود قرار داده است.

تعداد خطوط فعال

مطابق با آمار رگولاتوری تعداد خطوط فعال اپراتور همراه اول تعداد ۲۱ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۷۷ خط دایمی و ۵۴ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۲۳۳ خط اعتباری و در مجموع ۷۶ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۱۰ خط بوده است.

مطابق با همین آمار تعداد خطوط فعال اپراتور ایرانسل نیز تعداد ۶ میلیون ۲۳۲ هزار و ۵۶۷ خط دایمی و ۵۵ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۶۷ خط اعتباری و در مجموع تعداد ۶۱ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۴ خط بوده است.

در مورد اپراتور رایتل نیز تعداد خطوط فعال دایمی و اعتباری مطابق آمار رگولاتوری به ترتیب ۵۷۳ هزار و ۴۰۴ خط و ۴ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۵۷ خط بوده است. بنابراین جمع خطوط فعال این اپراتور ۵ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۶۱ خط بوده است.

بنابراین مطابق با این آمار اپراتور همراه اول بیشترین و اپراتور رایتل کمترین تعداد خطوط فعال را دارد.

 

درباره نویسنده
منصوره خالقی

ارسال یک نظر