در حال خواندن
بیشترین مکالمات تلفنی مردم با کدام اپراتورهای موبایل است؟
0

در گذشته ای نه چندان دور تلفن همراه کالایی لوکس به شمار می رفت که تنها در اختیار قشر خاصی از افراد اجتماع بود. پس از چندی در هر خانواده حداکثر یک تلفن همراه برای فردی که زمان بیشتری نسبت به سایر اعضای خانواده خارج از منزل بود، داشت. اما به مروز زمان تلفن همراه وسیله ای شد همراه تک تک اعضای خانواده. حتی والدینی که در مورد دسترسی کودکان به تلفن همراه سختگیری بیشتری داشتند، با وجود فراگیری ویروس کرونا و نیاز به ارتباطات موبایلی بالاجبار به تهیه این وسیله ارتباطی تن در دادند. اما هر چه تعداد خطوط تلفن همراه بیشتر و بیشتر می شد، استفاده از آن از مواقع ضروری به زمان های مکالمات روتین تبدیل شد. تا آنجا که در بسیاری موارد مکالمه از طریق تلفن های ثابت جای خود را به تلفن های همراه داده است. این موضوع هم در مورد افراد عادی که از طریق تلفن با دوستان، آشنایان و خانواده های خود در ارتباطند و هم در مورد سازمان ها و شرکت ها که با مشتریان خود در مراوده اند، صدق می کند. هرچند روند فراگیری تلفن های همراه تاریخچه ای اینچنین دارد، باز هم تلفن های ثابت در سیستم ارتباطی وجود دارند و مکالمات زیادی از بستر آن در شبکه ثابت و همراه منتقل می شود. در گزارش پیش رو آمار تعداد مکالمات ورودی به مخابرات و خروجی از آن توسط مشترکان اپراتورهای تلفن همراه مورد بررسی قرار می گیرد.

ترافیک خروجی به سمت اپراتورهای سیار

ترافیک خروجی به سمت اپراتورهای سیار شامل تماس هایی است که از طریق تلفن ثابت با تلفن های همراه برقرار شده است. در این بخش مطابق آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ زمان مکالمات انجام شده توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب ۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۴۳۳ دقیقه، یک میلیارد و ۶۸ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۴۹۶ دقیقه و ۴۹ میلیون و ۴۶۷ هزار دقیقه بوده است. بنابراین این آمار بیشترین ترافیک مکالمات صورت گرفته از ثابت به سیار با اختلاف زیاد مربوط به شبکه ثابت به اپراتور همراه اول بوده است.

ترافیک ورودی از سمت اپراتورهای سیار

ترافیک ورودی از سمت اپراتورهای سیار نیز مربوط به مکالماتی است که تماس گیرنده از تلفن همراه استفاده کرده و پاسخ از سمت تلفن ثابت بوده است. آمار این بخش نیز توسط سازمان رگولاتوری تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ در دسترس است. مطابق این آمار زمان مکالمات انجام شده از سمت مشترک اپراتور همراه اول به تلفن ثابت ۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۰۲ دقیقه، میزان این مکالمات از سمت اپراتور ایرانسل به ثابت ۵۵۸ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۷۱۵ دقیقه و زمان مکالمات رایتل به ثابت ۴۸ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۱۱ دقیقه بوده است. اختلاف میزان مکالمات صورت گرفته توسط اپراتورهای همراه اول و رایتل به طرز قابل توجهی در این بخش زیاد است. مطابق این آمار میزان مکالمات همراه اول تقریبا ۶ برابر ایرانسل بوده است.

 

درباره نویسنده
منصوره خالقی

ارسال یک نظر