در حال خواندن
تغییر ذائقه مشترکان همراه اول؛ سرازیر شدن به سمت اینترنت ۴G در ۹ ماه
0

در بازار رقابتی نه تنها برتری یک سرویس دهنده به سایر رقبا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بلکه بررسی روند تغییرات همان سرویس دهنده نیز به تنهایی مهم است. چراکه این امکان وجود دارد که تمامی بازیگران چرخه تولید یک محصول یا ارایه یک خدمت در بازه های زمانی مشخصی افت داشته باشند. بنابراین نکته مهم این است که همزمان که یک فعال اقتصادی در یک بازه زمانی از سایر رقبا پیشی می گیرد، خود نیز به تنهایی در آن بازه زمانی روند صعودی داشته باشد. در این گزارش هدف بررسی وضعیت ارایه سرویس های ارتباطات پهن باند توسط اپراتور همراه اول است. این اپراتور تاکنون توانسته نسبت به سایر رقبا (اپراتورهای ایرانسل و رایتل) در رتبه نخست ارایه سرویس های ارتباطات پهن باند باشد. بنابراین مطابق آنچه که پیش تر گفته شد هدف از این گزارش بررسی روند تغییرات این اپراتور از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ است. به این منظور از داده ها و آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استفاده شده است.

بررسی روند تغییرات ۳G

مطابق آمار ارایه شده توسط سازمان رگولاتوری تعداد مشترکان اپراتور همراه اول تا پایان خردادماه و آذرماه سال ۱۴۰۰ در حوزه ۳G به ترتیب ۹ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۴۷۵ مشترک و ۸ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۷۴۶ مشترک بوده است.

مطابق این آمار روند تغییرات اپراتور اول در جذب مشترکان ۳G نزولی بوده است.

بررسی روند تغییرات ۴G

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد مشترکان اپراتور همراه اول در بخش ۴G تا پایان خرداد ماه امسال ۳۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۱۱۶ مشترک و تعداد مشترکان همین اپراتور تا پایان آذرماه امسال ۴۰ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۲۸۸ بوده است. بنابراین مطابق این آمار روند تغییرات اپراتور در بخش ۴G صعودی بوده است.

روند کلی تغییرات

جمع کل مشترکان اپراتور همراه اول طبق آمار مذکور تا پایان خردادماه و آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۱ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۵۹۱ مشترک و ۴۸ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۳۴ مشترک بوده است.

طبق آماری که شرح آن رفت هر چند تعداد مشترکان اپراتور همراه اول در بخش ۳G روندی کاهشی داشته اما افزایش تعداد مشترکان در بخش ۴G به گونه ای بوده که میزان کاهش در بخش ۳G را جبران کرده است. این کاهش در بخش ۳G به دلیل تمایل مشترکان به جابه جایی به سمت ۴G بوده است.

درباره نویسنده
منصوره خالقی

ارسال یک نظر