در حال خواندن
۴ پیشنهاد برای تعیین تکلیف سازمان فضایی
0

عضو شورای عالی اداری گفت: نهاد ریاست جمهوری معتقد است فعالیت سازمان فضایی که سال ۸۹ از وزارت ارتباطات منتزع شد و به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت، ربطی به این نهاد ندارد
نود آی سی تی -اسماعیل جلیلی  با تشریح نتایج جلسه یکصد و هفتادم شورای عالی اداری در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۳ اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاداتی درباره تکلیف سازمان فضایی ایران مطرح شد.این عضو ناظر شورای عالی اداری گفت: موضوع تعیین تکلیف سازمان فضایی ایران از سوی نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد شده و نظر نهاد این است که فعالیت این سازمان ارتباطی با نهاد ندارد.وی توضیح داد: سازمان فضای ایران طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ شورای عالی اداری از وزارت ارتباطات منتزع شد و به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت.جلیلی تصریح کرد: بر این اساس ۴ پیشنهاد در جلسه شورای عالی اداری مطرح شد. نخست اینکه در معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، مرکز ملی فضایی تشکیل شود. دوم اینکه سازمان فضایی به وزارت ارتباطات منتقل شود.این عضو ناظر شورای عالی اداری گفت: سوم اینکه پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی از پژوهشکده فضایی منتزع شود و به وزارت علوم انتقال یابد. چهارم اینکه پژوهشکده فضایی به وزارت ارتباطات انتقال یابد.وی تصریح کرد: مقرر شد یکی از این پیشنهادها به رئیس شورای عالی اداری که رئیس‌جمهور است ارجاع شود که در نهایت اگر مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت، اجرا شود.جلیلی یادآور شد: همچنین درباره این پیشنهادات ابهاماتی نیز وجود دارد که پس از رای آوردن هر یک، مورد موشکافی بیشتر قرار خواهد گرفت.

درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر