در حال خواندن
۲۴۰۰ میلیارد ریال برای کاهش تصادفات در لایحه بودجه ۹۴ اختصاص یافت
0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۴ بیش از ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای کاهش تصادفات در نظر گرفتند.
میپنا – در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ کشور بند ه تبصره ۱۴ تصویب شد.براساس این مصوبه، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند، مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر