در حال خواندن
همراه اول بزرگترین اپراتور اینترنتی کشور است
0

 

مطابق جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه اول بزرگترین اپراتور اینترنتی کشور است.

نود فناوری – در این گزارش که مربوط به سه ماهه دوم سال ۹۹ است، آمار مربوط به تعداد مشترکان ۴G و ۳G سه اپراتور کشور منتشر شده است و طی آن اپراتور همراه اول در صدر قرار دارد.

مطابق با این گزارش تعداد مشترکان همراه اول، ایرانسل و رایتل در حوزه ۳G بیش از ۱۱ میلیون ۵۰۰، ۸ میلیون و ۴۰۰ و ۹۰۰ هزار نفر بوده است. تعداد مشترکان همین اپراتورها در حوزه ۴G نیز به ترتیب ۲۶ میلیون، ۲۷ میلیون و ۲ میلیون نفر بوده است. با در نظر گرفتن این ارقام و جمع تعداد مشترکان هر اپراتور در دو حوزه ۳G و ۴G مشخص می شود که همراه اول از لحاظ تعداد مشترکان اینترنت بزرگترین اپراتور کشور است.

همچنین مطابق با این ارقام سهم همراه اول ۴۹.۴۲ درصد، سهم ایرانسل ۴۶.۳۴ درصد و سهم رایتل نیز ۴.۲۶ درصد از کل مشترکان پهن باند است.

اگر  آمار مربوط به سه ماهه دوم سال جاری را با آخرین آمار مربوط به سال ۹۸ (سه ماهه منتهی به آخر اسفند) مقایسه کنیم نیز متوجه می شویم که همراه اول با حفط صدرنشینی خود در بخش بزرگترین اپراتور اینترنت، توانسته است به رشد ۱۱.۵۶ درصدی دست یابد و تعداد مشترکان اینترنت نسل های سوم و چهارم خود را به بیش از ۳۷ میلیون و ۸۲۰ هزار برساند و این در حالی  است که رشد ایرانسل ۱۰.۸۸ درصد بوده و تعداد مشترکانش  کمی بیشتر از ۳۵ میلیون و ۴۵۰ هزار است. رایتل هم با رشد ۴.۳ درصدی در این شش ماهه، توانسته تعداد مشترکانش را به بیش از ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار برساند.

در حال حاضر ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۹ مشترک اینترنت ۳G و ۴G با ضریب نفوذ ۹۱.۰۷ درصد در کشور داریم.

درباره نویسنده
مهدی صادقی

ارسال یک نظر