در حال خواندن
چگونه از سرویس انتقال اعتبار همراه اول استفاده کنیم
0

چگونه از سرویس انتقال اعتبار همراه اول استفاده کنیم

نویسنده:  عبدالله افتادهاسفند ۲۳, ۱۳۹۰

مشتركان تلفن همراه اعتباري همراه اول مي‌توانند با استفاده از سرويس انتقال اعتبار (ويژه مشتركان اعتباري) مبلغ اعتبار مورد نظر خود را به شماره‌ ديگري انتقال دهند، براي اين منظور مي‌توان از دو روش كد‌هاي ميان‌بر و تلفن گوياي 444 استفاده كرد كه پس از انجام موفقيت‌آميز انتقال، براي مشترك انتقال‌دهنده‌ (A) و دريافت‌كننده‌ اعتبار (B) پيامي مبني بر موفقيت‌آميز‌ بودن انتقال، مبلغ انتقال يافته و اعتبار جديد ارسال مي‌شود.
نود آی سی تی – مشتركان توجه كنند درصورتي كه مشترك انتقال‌دهنده (A) در وضعيت خط صفر (idle)، قطع، معلق (suspend)، غيرفعال (disable)، ليست سياه (Black List) و يا سلب امتياز (pool) باشد، امكان انتقال اعتبار وجود ندارد. اما در صورتي كه مبلغ مورد درخواست جهت انتقال با شرايط تعيين‌شده مطابقت نداشته باشد، انتقال انجام نمي‌شود.
پس از ارسال درخواست مشترك انتقال‌دهنده‌ (A) به شبكه، پيامي به وي ارسال مي‌شود تا در صورت تاييد آن توسط مشترك انجام شود. در صورتي كه در دريافت‌كننده اعتبار (B) به علت اتمام مبلغ در وضعيت يك طرفه باشد، مبلغ مورد نظر به اعتبار وي اضافه شده و زمان متناسب با مبلغ انتقال‌يافته نيز به زمان اعتبار قبلي مشترك (B) اضافه و وضعيت مشترك فعال مي‌شود و اگر در دريافت‌كننده اعتبار (B) به علت اتمام مدت زمان اعتبار در وضعيت غيرفعال باشد، مبلغ مورد نظر به مشترك (B) منتقل شده و زمان اعتبار انتقال‌يافته نيز از همان روز انجام انتقال براي وي محاسبه مي‌شود.
همچنين در صورتي كه مشترك دريافت‌كننده اعتبار (B) در وضعيت خط صفر يا سلب امتياز باشد، امكان دريافت اعتبار وجود دارد؛ در صورتي كه سيم‌كارت مشترك دريافت‌كننده اعتبار (B) قطع باشد، انتقال انجام مي‌گيرد، اما مشترك (B) امكان دريافت پيام را ندارد.
اما اگر مشترك دريافت‌كننده‌ اعتبار (B) خاموش باشد، انتقال انجام مي‌گيرد و پس از روشن‌ كردن تلفن همراه در صورتي كه پيام ارسالي در شبكه موجود باشد، پيام به وي تحويل مي‌شود؛ هر يك از مشتركان تلفن همراه مي‌توانند در طول يك روز حداكثر پنج بار اعتبار خود را انتقال دهند و چنانچه مشترك تلفن همراه اعتباري در وارد ‌كردن پين شارژ، پنج بار اشتباه كند، خط وي وارد ليست‌ سياه (black list) مي‌شود.
تلفن‌هاي همراه اعتباري با نخستين تماس يا ارسال پيامك فعال شده و تا زماني كه اين اقدام توسط مشترك صورت نپذيرفته و مهلت اعتبار زماني آن پايان نرسيده باشد، به عنوان تلفن همراه صفر شناخته مي‌شود.
تلفن‌هاي همراه اعتباری با توجه به اعتبار موجود، در صورت اتمام مهلت زماني اعتبار، وارد وضعيت معلق (suspend) خواهند شد و در صورت اتمام مهلت زماني و تمديد نشدن اعتبار توسط مشترك (حداكثر طي دو ماه) تلفن‌هاي اعتباري غيرفعال (disable) خواهند شد.

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
0%
علاقه‌مندم
0%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر