در حال خواندن
مجلس با ادغام وزارت ارتباطات مخالف می‌کند
0

مجلس با ادغام وزارت ارتباطات مخالف می‌کند

نویسنده:  عبدالله افتاده1391-09-12

رییس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی در نطقی در واکنش به برکناری وزیر ارتباطات خطاب به رییس ‌جمهور گفت: چه ضرورتی به برکناری وزیر ارتباطات بود؟ فراموش کرده‌اید مجلس با طرح ادغام مخالفت می‌کند.
نود آی سی تی – رمضانعلی سبحانی‌فرد در صحن علنی مجلس در واکنش به برکناری رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتساب علی نیکزاد به سرپرستی این وزارتخانه نطقی ایراد کرد.
در این زمان، چه ضرورتی به برکناری وزیر ارتباطات بود؟بنابراین گزارش، سبحانی‌فرد در این نطق گفت: آقای رئیس‌جمهور! اکنون من از شما سؤال می‌کنم، در این مقطع زمانی، چه ضرورتی برای برکناری آقای تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؟ آیا کسی در وزارتخانه ارتباطات توانایی و تخصص تعهد وظیفه سرپرستی آن وزارتخانه را نداشت؟رییس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور! آیا شما امروز می‌خواهید دهکده جهانی را با آجر، سیمان و آهن بسازید؟
توجه نیکزاد به مسکن و وضعیت راه‌های کشور استوی گفت: آقای نیکزاد هم‌اکنون مسوولیت دو وزارتخانه “مسکن و شهرسازی” و “راه و ترابری” را برعهده دارد؛ هم‌اکنون توجه ایشان به بخش مسکن است و راه‌های کشور در وضعیت نابسامانی قرار دارد و امروز اداره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (که جزء زیرساخت‌های کشور است) را نیز به ایشان محول کرده‌اید.سبحانی‌فرد ادامه داد: آیا اشتراک در کلمه ارتباطات دلیل منطقی برای این کار است؟ آیا شباهتی بین خاک، ماسه، آجر، آهن و آسفالت با سیستم‌های نرم‌افزاری، داده‌ها، شبکه ملی اطلاعات و پرتال دولت الکترونیک وجود دارد؟
امروز صدای کوبیدن آجر بر سر شبکه ملی اطلاعات و امنیت اطلاعات بلند شدسبحانی‌فرد افزود: آیا امروز صدای کوبیدن آجر بر سر شبکه ملی اطلاعات و امنیت اطلاعات بلند نشده است؟ آیا بدون این وزارتخانه می‌توانیم به اهداف برنامه 46، 47 و 49 و جایگاه دوم منطقه دست پیدا کنیم؟ آیا با توجه به ضعف سایبری موجود، بدون شبکه ملی اطلاعات که امروز دغدغه کشور است می‌توانیم به این اهداف دست پیدا می‌کنیم؟ آیا سهم این صنعت از تولید ناخالص ملی به 2 درصد می‌رسید؟
 فراموش کرده‌اید مجلس با ادغام 2 وزارت ارتباطات و راه و شهرسازی مخالفت کردوی ادامه داد: آقای رئیس جمهور! بهتر نبود به جای این کار، نامه‌های اجرایی بند «الف» و «ب» ماده 46 و نقشه جامع دولت الکترونیک، سامانه خدمات جامع همگانی سلامت و اساسنامه پست جمهوری اسلامی را (که باید حداکثر ظرف شش ماهه نخست یا سال نخست ارایه می‌شد) تصویب و ابلاغ می‌کردید؟رییس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای رییس جمهور! آیا فراموش کرده‌اید که طرح ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی با مخالفت مجلس هشتم مواجه گردید؟

درباره نویسنده
عبدالله افتاده

ارسال یک نظر