اخبار خودرو
در حال خواندن
جدیدترین شرایط فروش و قیمت خودروهای پارس خودرو
0

جدیدترین شرایط فروش و قیمت خودروهای پارس خودرو

نویسنده:  عبداله افتاده۱۳۹۶-۰۵-۰۸

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت پارس‌خودرو شامل خانواده‌ی برلیانس و رنو در مرداد ماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش برلیانس H320

برلیانس H320 ، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H۳۲۰ دنده ای
۴۶٬۳۵۸٬۰۰۰ ۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳، ۶ یا ۹ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر ۹۶

برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۵۱٬۸۶۲٬۰۰۰ ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳، ۶ یا ۹ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر ۹۶

قیمت و شرایط فروش برلیانس H330

برلیانس H330 ، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H۳۳۰ دنده‌ای ۴۴٬۵۳۸٬۰۰۰ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه مهر و آبان ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳، ۶ یا ۹ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه مهر و آبان ۹۶

برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۵۴٬۳۴۶٬۰۰۰ ۵۵٬۸۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه شهریور ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳، ۶ یا ۹ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه شهریور ۹۶

قیمت و شرایط فروش برلیانس H220

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H۲۲۰ دنده ای
۳۹٬۰۹۴٬۰۰۰ ۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد و شهریور ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵ ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳ یا ۶ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد یا شهریور ۹۶

برلیانس H۲۲۰ اتوماتیک ۴۴٬۵۴۴٬۰۰۰ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد و شهریور ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳ یا ۶ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد یا شهریور ۹۶

قیمت و شرایط فروش برلیانس H230

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
برلیانس H۲۳۰ دنده ای
۳۹٬۰۹۴٬۰۰۰ ۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد و شهریور ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳ یا ۶ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد یا شهریور ۹۶

برلیانس H۲۳۰ اتوماتیک ۴۴٬۵۴۴٬۰۰۰ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۲۱٪ الی ۲۴٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد و شهریور ۹۶

پیش فروش اعتباری با پیش پرداخت ۱۵، ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان و حداکثر تسهیلات ۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ یا ۶ ماهه طی ۳ یا ۶ فقره چک – نرخ تسهیلات ۴٪ الی ۲۳٪ – زمان صدور دعوت نامه مرداد یا شهریور ۹۶

قیمت و شرایط فروش رنو ساندرو

رنو ساندرو؛ معرفی کامل هاچ بک اقتصادی بازار ایران

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
رنو ساندرو – دنده‌ای
۴۳٬۲۰۸٬۰۰۰ ۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۷ یا ۲۲ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۵٪ الی ۱۶٪ – زمان صدور دعوت نامه دی و بهمن ۹۶
رنو ساندرو – اتوماتیک ۴۹٬۲۰۸٬۰۰۰ ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۵٪ الی ۱۶٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر و دی ۹۶
رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۴۸٬۱۹۴٬۰۰۰ ۵۴٬۱۰۰٬۰۰۰
رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۵۴٬۱۶۲٬۰۰۰ ۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش رنو تندر ال ۹۰

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
رنو تندر ۹۰
۳۸٬۷۰۳٬۰۰۰ ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۹ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۵٪ – زمان صدور دعوت نامه آذر و دی ۹۶
رنو پارس تندر
۴۰٬۶۳۲٬۰۰۰ ۴۲٬۷۰۰٬۰۰۰ پیش فروش تک ودیعه‌ای با پیش پرداخت ۱۷ یا ۱۹ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۵٪ الی ۱۸٪ – زمان صدور دعوت نامه مهر و آبان۹۶

نکته مهم:

زمان تحویل فروش های فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

حس شما نسبت به این خبر چیست؟
دوستش دارم
67%
علاقه‌مندم
33%
خوشحالم
0%
نظری ندارم
0%
شگفت زدم
0%
ازش متنفرم
0%
غمگینم
0%
درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر