در حال خواندن
بررسی وضعیت رومینگ اپراتورها از پاییز سال گذشته تا پاییز امسال
0

بخشی از افزایش کیفیت تلفن همراه متاثر از طرحی به نام رومینگ ملی است. در واقع اگر مانند سابق شاهد قطعی های پی در پی مکالمات تلفن همراه به ویژه در جاده ها و مناطق صعب العبور نیستیم این رویداد به خاطر اجرایی شدن این طرح از سال ها پیش است. مطابق طرح رومینگ ملی امکان استفاده مشترکان یک اپراتور از امکانات مخابراتی اپراتور دیگر در نواحی تحت پوشش فراهم می شود. بر همین اساس اگر یک اپراتور در محلی پوشش مناسبی نداشته باشد، مشترک می‌تواند از پوشش شبکه‌ای اپراتور دیگری استفاده کند. مشخص است که اپراتوری که در طرح رومینگ ملی مشترکان بیشتری را میزبانی کرده است از شبکه ای گسترده تر با پوشش بالاتر برخوردار بوده و سرمایه گذاری بیشتری برای توسعه و گسترش شبکه خود انجام داده است.

در این گزارش مطابق آمار ارایه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اپراتورهای تلفن همراه در میزبانی از مشترکان سایر اپراتورها در پایان سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و نیز در پایان سه ماهه اول، دوم و سوم سال جاری (امسال) مورد بررسی قرار می گیرد که در ادامه می خوانید.

سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰

مطابق آمار ارایه شده از سوی سازمان رگولاتوری تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ اپراتور همراه اول میزبان ۱۲میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۵ مشترک ایرانسل و نیز میزبان ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار و ۵۷۷ مشترک رایتل بوده است.

بر اساس همین آمار و تا پایان سال گذشته اپراتور ایرانسل میزبان ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۵ مشترک همراه اول و ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۹۲ مشترک رایتل بوده است.

سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰

مطابق آمار ارایه شده از سوی سازمان رگولاتوری تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ اپراتور همراه اول میزبان ۱۰ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۹۹ مشترک ایرانسل و نیز میزبان ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۴۳۷ مشترک رایتل بوده است.

بر اساس همین آمار و تا پایان سال گذشته اپراتور ایرانسل میزبان ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۹۰۹ مشترک همراه اول و ۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۴۴ مشترک رایتل بوده است.

بنابراین طبق آماری که شرح آن رفت اپراتور همراه اول میزبان بیش از ۱۴ میلیون مشترک بوده است و این در حالی است که تعداد مشترکانی که میهمان ایرانسل بوده اند در حدود ۵ میلیون بوده است. این آمار به وضوح بیانگر آن است که همراه اول از شبکه مناسبتری برای پوشش مناطق مختلف داشته است و برای توسعه شبکه سرمایه گذاری بیشتری کرده است.

۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱

وضعیت تعداد مشترکان روم شده نشان می‌دهد که «همراه اول» میزبان ۱۵ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۸۹ مشترک ایرانسلی و ۳ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۷۵۴ مشترک رایتلی بوده است.

اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) نیز تا پایان سه ماهه اول سال جاری میزبان ۳ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۲۱۱ مشترک همراه اولی و ۲ میلیون و ۲۰۵ هزار ۳۳۳ مشترک رایتلی بوده است که با توجه آمار مذکور در جایگاه دوم از منظر «تعداد مشترکان روم شده» قرار گرفته است.

سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱

همراه اول در فرآیند رومینگ ملی میزبان ۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۸۶۴ از مشترکان ایرانسل و ۳ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۱۶۴ از مشترکان رایتل بوده است.

سهم میزبانی ایرانسل از دو اپراتور همراه اول و رایتل نیز به ترتیب تعداد ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۹۹ و تعداد ۲ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۶۶۷ بوده است. جمع کل میزبانی اپراتور ایرانسل با توجه به این آمار ۶ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۷۶۶ بوده است.

بنابراین مطابق آمار رگولاتوری سهم کلی میزبانی همراه اول در مقایسه با دو اپراتور دیگر با اختلاف زیاد بیشتر بوده است.

سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱

همراه اول در فرآیند رومینگ ملی میزبان ۱۱ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۵۲۰ از مشترکان ایرانسل و ۳ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۱۵ از مشترکان رایتل بوده است. جمع کل میزبانی اپراتور همراه اول بوده است.

سهم میزبانی ایرانسل از دو اپراتور همراه اول و رایتل نیز به ترتیب تعداد ۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۳۰ و تعداد ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۸۳۲ بوده است.

لازم به ذکر است که اپراتور رایتل امکان میزبانی از دو اپراتور دیگر را در تاریخ های مذکور نداشته است.

بنابراین مطابق آماری که شرح آن در این گزارش رفت، در تمامی مقاطع زمانی مذکور اپراتور همراه اول با داشتن امکانات وسیع تر امکان میزبانی بیشتری در مقایسه با سایر اپراتورها داشته است.

درباره نویسنده
منصوره خالقی

ارسال یک نظر