در حال خواندن
وضعیت توسعه تلفن همراه در سال ۹۹
0

زمانی تنها یک اپراتور وظیفه سیمکارت دادن به مردم را داشت. در آن زمان اپراتور تحت هر شرایطی می توانست سیمکارت هایش را به مشتریانش بفروشد. در واقع انحصار تنها در اختیار یک اپراتور بود. اما با رشد تکنولوژی اپراتورهای دیگری وارد عرصه رقابت شدند و مزیت رقابتی پدید آمده باعث شد تا اپراتورها تمامی تلاش خود را برای ارایه سیمکارت در شرایطی مطلوبتر بکنند. در نتیجه هر اپراتوری که امکانات بهتری شامل قیمت کمتر و کیفیت بالاتر در اختیار کاربرانش قرار می داد، می توانست مشترکان بیشتری را جذب کند.

در این راستا سازمان های ناظر نیز بر نحوه عملکرد اپراتورها نظارت داشته اند و همواره آمار و ارقام مربوط به فعالیت اپراتورها را در دسترس عموم قرار داده اند. این آمارها از دو جنبه دارای اهمیت اند: یکی اینکه مردم می توانند با اتکا به این آمارها اپراتور مدنظر خود را انتخاب کنند، دوم اینکه خود اپراتورها هم امکان ارزیابی وضعیت خود را خواهند داشت.

در این گزارش به بررسی آمارهای ارایه شده از سوی رگولاتوری از منظر تعداد خطوط واگذار شده و فعال توسط اپراتورها در سال گذشته می پردازیم.

خطوط واگذار شده دائمی و اعتباری؛ همراه اول در صدر

مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۹۹ تعداد «خطوط دائمی» واگذار شده توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب حدود ۲۰ میلیون، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار خط بوده است که از این منظر همراه اول با اختلاف از دیگر اپراتورها در صدر قرار دارد.

در ارتباط با «خطوط اعتباری» واگذار شده نیز تعداد خطوط واگذار شده توسط اپراتورهای مذکور به ترتیب حدود ۷۸ میلیون، ۸۷ میلیون و ۸ میلیون سیمکارت بوده است. بنابراین به لحاظ تعداد سیمکارت های اعتباری واگذار شده اپراتور ایرانسل رتبه نخست را دارد.

بنابراین به استناد این آمار جمع سیمکارت های واگذار شده توسط اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب ۹۹ میلیون، ۹۲ میلیون و ۸ میلیون سیمکارت بوده است و رتبه نخست حطوط واگذار شده از آن همراه اول است.

خطوط فعال دائمی و اعتباری؛ همراه اول در صدر

با توجه به اینکه تعداد سیمکارت های واگذار شده نمی تواند نشان دهنده اعتبار و قدرت یک اپراتور باشد، اما تعداد سیمکارت های فعال شاخص مهمتری برای ارزیابی عملکرد اپراتورها محسوب می شوند.

در این ارتباط و براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۹۹ تعداد  خطوط دائمی فعال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به ترتیب حدود ۲۰ میلیون، ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار خط بوده است.

همچنین بنابر همین آمار تعداد خطوط اعتباری فعال همین اپراتورها به ترتیب حدود ۵۰ میلیون، ۵۲ میلیون و ۴ میلیون بوده است.

در نتیجه رتبه یک سیمکارت های فعال دائمی اپراتور همراه اول و رتبه یک سیمکارت های فعال اعتباری اپراتور ایرانسل بوده است.

با در نظر گرفتن جمع کل خطوط فعال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل که به ترتیب حدود ۷۰ میلیون، ۵۶ میلیون و ۵ میلیون است، رتبه یک تعداد خطوط فعال نیز در اختیار اپراتور «همراه اول» بوده است.

 

 

درباره نویسنده
مهدی مقدم

ارسال یک نظر